Chinasilk (Germany) C.S.G. GmbH

Other Silk
 
Item
Specification
Brand
Origin
Silk Noil A Grade, S Grade   Jiangsu, Sichaun, Anhui, Shanxi
Silk Noil Yarn 17/1, 20/1, 25/1, 30/1 Dear Jiangsu, Sichaun, Anhui, Shanxi
Silk Sliver A1, B2, C3 Pearl, Omey, Chin Chiang, Jing Ding Jiangsu, Sichaun, Anhui, Shanxi
Silk Tops A1, B2, C3 Pearl, Omey, Chin Chiang, Jing Ding Jiangsu, Sichaun, Anhui, Shanxi
Silk Wadding                Peony, Red, Yellow, Green Jiangsu, Sichuan, Anhui, Shanxi


BACK